Informacje o Fundacji Edukacji Filmowej KinoFUN w Pruszkowie

Siedziba naszej firmy mieści się w Pruszkowie (woj. mazowieckie). Tworzymy zespół profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem w branży. Zajmujemy się każdym elementem projektu, poczynając od reżyserii, przez realizację, dźwięk, oświetlenie i redakcję. Posiadamy niezawodny sprzęt i dogłębne przygotowanie merytoryczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować Państwa wizję na najwyższym poziomie. Powierzając nam realizację produkcji, mogą mieć Państwo pewność, że uzyskają efekty wizualne i dźwiękowe na światowym poziomie.

Filip Kovčin

Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Filmowej KinoFUN


Patryk Jurek

W-ce Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Filmowej KinoFUN


Paweł Stasiuk

Członek Zarządu Fundacji Edukacji Filmowej KinoFUN specjalista ds. rozwoju i komunikacji

Barbara Wójcik

Członek zarządu, koordynatorka ds. projektów, promocji i reklamy

Odliczanie filmowe

Transmisje telewizyjne i nie tylko

Specjalizujemy się w technice filmowej oraz realizacji filmów i transmisji telewizyjnych. W zakres naszych usług wchodzą m.in. filmy pełnometrażowe, programy TV, spoty reklamowe, klipy muzyczne, programy sceniczne i wydarzenia sportowe. Zrealizowaliśmy już wiele projektów i zdobyliśmy stałe grono wiernych Klientów. Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć i z największą przyjemnością podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 

§ 5

Celem działania prowadzonej przez nas Fundacji jest:

 1. Rozpowszechnianie, propagowanie, upowszechnianie, promowanie, dokumentowanie i wspieranie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie sztuki filmowej;
 2. Zrzeszanie członków środowiska filmowego i stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i doświadczeń;
 3. Wspieranie w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych;
 4. Promocja i organizacja wolontariatu:
 5. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 7. Aktywizacja społeczeństwa w zakresie czynnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym;
 8. Wyrównywanie szans w dostępie do kultury, w tym przede wszystkim aktywizacja kulturalna grup społecznie zmarginalizowanych;
 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność zbieżną z przedmiotem działalności Fundacji.
 11. Upowszechnianie i opracowywanie programów audiowizualnych mających na celu wspieranie osób wykluczonych społecznie, a także nagłaśnianie innych problemów społecznych.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie i promowanie sztuki audiowizualnej, organizowanie festiwali filmowych, realizację filmów;
 2. Współpracę z partnerami w celu realizacji celów Fundacji;
 3. Współpracę ze społecznościami lokalnymi;
 4. Realizowanie działań edukacyjnych, a przede wszystkim organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów, eventów dotyczących tematyki filmu;
 5. Organizowanie warsztatów, spotkań służących wymianie doświadczeń, udzielanie porad i konsultacji związanych z celami Fundacji;
 6. Działania na rzecz integracji środowisk twórczych w kraju i za granicą;
 7. Wspieranie akcji charytatywnych i dobroczynnych, prowadzenie transmisji na żywo z tych wydarzeń;
 8. Gromadzenie i archiwizację wytworów kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuki filmowej;
 9. Prowadzenie prac związanych z rozwojem techniki filmowej;
 10. Materialne i niematerialne wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na edytorską i reklamową oprawę twórczych dokonań artystycznych.
 11. Prowadzenie społecznych kanałów telewizyjnych i audiowizualnych.

Ludzie na sali kinowej